Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (“WBTR”) aangenomen. De WBTR heeft gevolgen voor commissarissen en toezichthouders (en bestuurders) bij met name verenigingen, coöperaties en stichtingen.

Commissaris, gebruik die interne audit!

Afomstig van de interne audit bij ING wil Johan Buitenga nu als commissaris zijn ideeën en ambities over de interne auditfunctie (IAF) verder brengen. De RvC kan veel intensiever gebruik maken van de expertise van de IAF. Die moet op zijn beurt zich verder ontwikelen in high value added auditing, die uitdagend is vanwege complexiteit, inhoud, gedrag en cultuur, impact en gevoeligheid. Het gaat volgens Buitenga hier om “een van de meest zware functies binnen een organisatie”.