Onze aanpak

Het samenwerkingsverband van De Andere Commissaris zorgt voor een grotere bereikbaarheid van potentiële kandidaten vanuit een groter netwerk. Het levert een objectief advies op, waarbij zowel naar de ideale samenstelling van een Raad van Commissarissen als naar de onderlinge competenties van de RvC-leden wordt gekeken.

Analyse van de search vraag

Elke search naar een nieuwe commissaris start met een gedegen intake met de voorzitter van de RvC, de bestuurder en/of de aandeelhouder(s) om de search vraag zo helder en zo concreet mogelijk te krijgen. Onderwerpen als cultuur, de onderlinge samenwerking van de Raad, de diverse rollen in de Raad en actuele onderwerpen op de agenda worden besproken.

Definitie van het profiel

Op basis van alle informatie wordt een profielschets opgesteld met informatie over de organisatie en de uitdagingen waarvoor het bedrijf en de RvC staan, de samenstelling van de huidige RvC, het profiel van de ideale nieuwe commissaris (zowel op inhoudelijke- als op gewenste persoonlijkheidsaspecten) en de beschrijving van de rol van de commissaris in de raad

Het profiel fungeert als leidraad voor onze inspanningen om de positie ingevuld te krijgen. Een grondig en breed zoekproces is wat De Andere Commissaris biedt. Een vaste werkwijze zorgt voor een soepele en nauwkeurige uitvoering van de search opdracht. 

Search en shortlist

De Andere Commissaris stelt vervolgens een 'longlist' op van mogelijke kandidaten. De longlist komt mede tot stand dankzij de input van de aangesloten executive search bureaus. Deze longlist wordt met de opdrachtgever van de search besproken en gereduceerd tot een ‘shortlist’ van potentiële kandidaten, welke door De Andere Commissaris persoonlijk worden benaderd en gescreend om zo te kunnen bepalen of passen op het profiel en of zij geïnteresseerd en beschikbaar zijn.

Selectie op basis van interviews

De kandidaten van de shortlist die geinteresseerd zijn in de propositie worden geïnterviewd door consultants van De Andere Commissaris en worden daarbij onder meer gecheckt op onafhankelijkheid, deskundigheid en beschikbaarheid als toezichthouder.

Een commissaris moet kritische en open vragen stellen en een goed gevoel voor timing hebben. Een goede commissaris is empathisch en tevens zakelijk en duidelijk als dat nodig is. Daarnaast wordt gekeken wat het specifieke aandachtsgebied wordt van de gezochte commissaris op het gebied van marktkennis, productkennis, financiële kennis, strategie/visie en netwerk.

Presentatie en begeleiding van de aanstelling

Vervolgens worden de geschikt bevonden kandidaten aan de hand van een persoonlijk profiel gepresenteerd aan en besproken met de opdrachtgever. Vervolgens begeleidt, faciliteert en monitort De Andere Commissaris het selectieproces tot en met de aanstelling van de nieuwe commissaris. Het inplannen van vervolggesprekken, het evalueren van de gesprekken, de referentie-checks en een advies inzake de honorering van de commissaris maken hier onderdeel van uit.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze aanpak, neem vrijblijvend contact met ons op