Wat bieden wij

Door met meerdere bureaus samen te werken bij het zoeken naar de ideale andere commissaris voor uw bedrijf bundelen wij onze kennis en onze netwerken en bereiken wij de juiste kandidaten voor uw commissariaat. 

Een andere kijk met een ander netwerk

De commissaris die wij interessant vinden is zelf actief in het bedrijfsleven en bezit relevante kennis en ervaring op zijn of haar vakgebied en kan inzicht geven in nieuwe ontwikkelingen of sectoren. Deze commissaris staat midden in de maatschappij, heeft aansluiting bij de jongere stakeholders, beschikt over een actueel netwerk en is op de hoogte van de huidige trends zoals duurzaamheid en heeft gevoel voor digitalisering, nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties. Hij/zij wil deze expertise graag inbrengen in een RvC. Met onze aanpak en ons netwerk kunnen wij u dichter bij deze actieve bestuurders brengen. 

Een betere mix betekent een betere samenwerking

Om aansluiting te houden bij de steeds veranderende thema's en trends in de huidige tijd is een andere samenstelling van de RvC nodig. Door een betere mix van commissarissen in een RvC, kan de toegevoegde waarde van een RvC en de samenwerking tussen een RvC en een Directie / DGA sterk worden vergroot. De Andere Commissaris is zelf actief in het bedrijfsleven, heeft veel relevante kennis en ervaring op zijn of haar vakgebied, die ingebracht kan worden in uw organisatie.

41%

is vrouw

48%

is geen CEO of CFO en brengt andere kennis

11%

heeft een IT of digital achergrond

50%

heeft nog geen ervaring als commissaris

De ideale samenstelling en inrichting van een RvC

In de praktijk bestaat de RvC vaak uit 3 personen waarvan 1 persoon met een financiële achtergrond. De ideale samenstelling is afhankelijk van het doel dat een onderneming met de RvC heeft; intensief toezicht houden op of fungeren als sparringpartner op actuele thema's en trends. Daarnaast wordt er gekeken naar de fase waarin het bedrijf zich bevindt en de al bestaande governance structuur.In een persoonlijk gesprek adviseren wij u graag over de ideale samenstelling van uw RvC.